2.8.2017
 
Montované haly se v komerční a průmyslové sféře stávají takřka fenoménem a stále více podnikatelů jim dává přednost před zdlouhavou a nákladnou výstavbou nových budov a prostor. Montované haly mohou posloužit prakticky v každém odvětví – často jsou využívány jako sklady, hangáry, kancelářské budovy, výrobny a dílny, prodejny a obchodní centra, sportoviště a podobně.
 
 

Haly obloukové konstrukce 

Potřebujete levně a co nejrychleji prostory pro skladování, zemědělské využití, pro prodejnu či výrobnu nebo jízdárnu? Řešením může být oblouková montovaná hala. Jedná se o nejjednodušší řešení. 
 
Obloukové haly nevyžadují stálé základy a jsou instalovány na patky, dlažbu nebo betonovou desku. Doba realizace takové haly je v řádu dní a může se jednat o plachtovou halu, dřevěnou halu nebo velmi odolnou a trvanlivou plechovou halu. Základem je však vždy stabilní ocelová konstrukce. 
 
Výhodou obloukových hal je rychlost stavby, nízká cena montované haly a vysoká mobilita. Lze je používat jen příležitostně či sezónně, ale také na stálo a po celý rok. Nevýhodou jsou omezené maximální rozměry a víceméně daný vnější tvar. 
 

Haly rámové konstrukce 

Rámové haly lze již beze zbytku považovat za plnohodnotné budovy. Jejich konstrukce umožňuje vytvořit prakticky jakýkoli vnější i vnitřní design a členění. Rámové haly mohou růst i do značné rozlohy nebo i výšky. 
 
Hojně jsou tyto montované haly využívány jako obchodní a nákupní centra, supermarkety, administrativní budovy nebo i univerzitní budovy a podobně. Jejich nevýhodou je vyšší cena oproti obloukové konstrukci, ale také delší realizace (v řádu měsíců) a menší mobilita.